WELCOME MASSAGE

  MEESTYLE THEME  BY TEMPLATEOPENCART.NET

จิ่วเจิ้งปาเว่ยเจียวหนัง

 

จิ่วเจิ้งปาเว่ยเจียวหนัง

 

จิ่วเจิ้งปาเว่ยเจียวหนังทางเลือกใหม่ของการดูแลรักษาสุขภาพ เลขทะเบียนที่ G 201/55

 

จิ่วเจิ้งปาเว่ยเจียวหนังมีสรรพคุณ : บำรุงร่างกาย ช่วยในการบำรุงตับไต และทำให้เลือดลมหมุนเวียนได้ดี

 

ตัวยาสำคัญของปาเว่ย : เปลือกต้นโบตั๋น ,ตังกุย ,ชะเอมจีน ,โสม ,พุทราจีน ,ตังถังเช่า ,โถ่วซีจี้ ,อิมเอี้ยงคัก ,เช้อเฉียนจื่อ ฟู่จือจื่อ อู่เว่ยจื่อ

 

วิธีใช้ : รับประทานครั้งละ 1-2 แคปซูล วันละ 1 ครั้ง


เปรียบเทียบสินค้า (0)


จิ่วเจิ้งปาเว่ยเจียวหนัง 1 กล่อง

จิ่วเจิ้งปาเว่ยเจียวหนัง 1 กล่อง

  จิ่วเจิ้งปาเว่ยเจียวหนัง 1 กล่อง   จิ่วเจิ้งปาเว่ยเจียวหนังทางเลือกใหม่ขอ..

500 บาท